Micke Nyqvist och kreativitet

Ska intervjua en drömgäst som du kan lyssna på snart i ett par hörlurar nära dig!:-)

Och jag läser med anledning av det lite om kreativitet. Vetenskapsmannen och cancerforskaren Georg Klein har skrivit en fantastisk bok i ämnet och han säger följande om kreativitet:

Kreativitet är att uppnå balans med sig själv. Det är förmågan att fylla sitt liv med mening, trots vetskapen att det inte finns någon högre Mening. Det är förmågan att bli glad utan yttre hjälpmedel. Det är glädjen hos en hund som springer och glädjen att kunna göra andra glada. Det är bondens glädje över att se sina träd växa och bära frukt och lärarens glädje över att kunna stödja en begåvad elev. Det är elevens glädje över att kunna växa över sin lärare och det är lärarens förmåga att bemästra sin sorg utan att bli bitter. Det är föräldrars glädje över att se sina barn utvecklas och det är föräldrars styrka att bemästra sin sorg när barnen lämnar dem. Det är allas vår förmåga att göra någonting av våra liv och styrkan att lugnt och utan bitterhet lämna det när tiden är kommer.

Smart Georg!

 

Senaste inlägg